👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه بررسی پشتیبانی الكترونیك ES

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه بررسی پشتیبانی الكترونیك ES

پروژه بررسی پشتیبانی الكترونیك ES در 80 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه بررسی پشتیبانی الكترونیك ES در 80 صفحه ورد قابل ویرایش  

 

چكیده:

بیش از پنجاه سال  است كه دست اندركاران مسائل نظامی جهان با مفهوم جنگ الكترونیك آشنا هستند. جنگ الكترونیك در واقع چیزی نیست جز تلاش برای «خوب دیدن دشمن» و در عین حال «دیده نشدن توسط او» به عبارت دیگر هر گونه تكنیك و تكنولوژی تأثیرگذار  بر وسائل الكترونیكی كه توانایی عمل كرد یك سیستم دفاعی را كاهش می‌دهد جنگ الكترونیك نام دارد.

و هر گونه تكنیك و تكنولوژی كه جهت حذف اثرات مخرب سیستم‌های جنگ الكترونیك در سیستم‌های دفاعی به كار می‌رود دفاع الكترونیك نام دارد.

امروزه بهترین مانع در مقابل بروز جنگ بین كشورها داشتن ارتش‌‌های قدرتمند، قابل انعطاف و  با قابلیت پاسخگویی سریع می‌باشد.

بیان چنین ارتش‌هایی كه امروزه تعداد و امكانات آنها روبه ازدیاد است، بر مخابرات استوار می‌گردد. موضوع مخابرات نظامی خصوصاً زمانی كه همة نیروهای نظامی یك كشور «زمینی، هوایی، دریایی و … » باید در صفحة واحدی از عملیات با یكدیگر كار كنند، موضوعی بسیار گسترده و پیچیده است.

سیستم‌های مخابراتی مورد استفاده در چنین شرایطی باید دارای واكنش سریعتر، قابلیت اطمینان و ماندگاری بیشتر، عدم آسیب‌پذیری بالاتر و قابلیت همكاری بیشتر بین واحدها باشند.

همچنین این سیستم‌ها باید قادر به كنترل خود باشند تا بتوانند آسیب‌پذیری را كاهش داده و به عبارتی خود درمان باشند.

بنابراین در جنگ‌های آینده پیروزی با طرفی خواهد بود كه بتواند فضای الكترومغناطیسی را بهتر كنترل كند و چنین است كه سرمایه‌گذاری در زمینة جنگ الكترونیك و خرید و فروش ادوات آن حجم و رشد سالانة شگفت‌انگیزی را نشان می‌دهد. در كشور ما نیز ضرورت دارد، همچون سایر كشورها، كارشناسان و محققین این حوزه خاص فراگرد هم آمده و با ارائة یافته‌ها و تجارب ارزندة خود از پیشرفت جهانی و فعالیت‌های داخلی، رشد توسعه و تعمق این رشتة خاص را در عرصه‌های مختلف كاربردی و تحقیقاتی تسریع كرده و باید، و شایدهای علمی و آموزشی را در معرض نقد آگاهانه قرار دهند.

 

 

 

 

 

مقدمه:

اهمیت اقدامات جنگ الكترونیك:

استفاده گسترده از تجهیزات الكترونیكی مانند رادارها و مخابرات به طور مستقل و یا مانند موشكها و هواپیماها به صورت همراه و جزئی از سلاحهای نظامی دفاعی، صورت می‌پذیرد كه در هر حال كاربرد صحیح آنها بهر صورتی كه باشد، باعث ارتقاء سرعت، وقت و قدرت نظامی شده و موجب می‌گردد تا ضریب موفقیت در جنگهای امروزی بالا رود. نتیجه سخن اینكه در پرتو این كاربرد، شرایط میادین نبرد بگونه‌ای رقم زده شده است كه امروزه این میدانها علاوه بر ایجاد عمق، پهنا و فضا، دارای بعد چهارمی بنام «قلمرو طیف امواج الكترومغناطیسی» هم شده‌اند. این بعد آنچنان در تمامی زوایا و نقاط صحنه‌های نبرد نفوذ و رسوخ كرده است كه شاید بتوان گفت بدون توجه به آن پیشرفت در سایر ابعاد جنگ هم امكان پذیر نخواهد بود. با آنكه این قلمرو (طیف امواج الكترومغناطیسی) نیز همانند زمان بطور فیزیكی ملموس و مشهود نمی‌باشد، ولی دارای اثرات و نتایجی است كه ارزش حضور آن را تأیید می كند. از طرف دیگر مطرح شدن نگرش سیستمی نسبت به جنگها و منازعات بشری در قالب  اصول و تئوری‌های فرماندهی و كنترل، نیروهای نظامی و درگیر را آن چنان به ارتباطات قوی و پیچیده هدایت و به كنترل‌های سریع و تصمیم‌گیریهای قاطع و به موقع نیازمند كرده است كه نقش تجهیزات الكترونیكی و مخابراتی در اجرای این اصول و شیوه‌ها را انكار ناپذیر و هر اقدامی بدون آنها را امكان ناپذیر می نماید. همچنین ضرورت شناسائی رقبا و دشمنان در صحنه‌های جهانی و اطلاع از شرایطی كه كشور را جهت ایفای نقش منطقه‌ای و جهانی و حداقل حفظ موجودیت خود، توانمند می‌سازد از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.

لذا اهمیت و ارزش بدست آوردن اطلاعات و آگاهی‌های كیفی، دقیق و سریع بیش از بیش مشخص می‌شود. با توجه به موارد فوق ، جا دارد كه این دوران را «عصر اطلاعات» نامگذاری نماییم.

بنابراین كشوری كه دارای اطلاعات كافی در امور استراتژی و تاكتیكی نباشد همانند یك عنصر كور و كر، ضعیف و منفعل عمل خواهد كرد. لذا استقباط می‌شود كه استفاده از تشعشعات الكترومغناطیسی ناشی از وسایل و تجهیزات الكترونیكی دشمنان و رقبا می‌توانند بعنوان یكی از مهمترین و غنی‌ترین منابع كسب اطلاعات مطرح گردد.

با این استدلال است كه در حال حاضر بعلت ارزش و اهمیت اطلاعات، آنرا فرد چهارم می‌دانند . از سوی دیگر پیش بینی می گردد در نبردها و جنگهای آینده می‌توان از سه نیرو و قوه قدرتمند هسته‌ای شیمیایی و الكترونیكی بهره‌مند شد. اما از آنجائی كه قدرت تخریب سلاحهای هسته‌ای زیاد بوده و اثرات ناشی از آن زیانبار است، كشورهای واجد این سلاح صلاح نمی‌دانند كه از آن استفاده نمایند، زیرا خودشان هم بنحوی متضرر خواهند شد. از این رو آنرا بصورت یك عنصر بازدارنده مقبولتر می‌دانند . بدلایل مختلف و از جمله بعلت زشتی و قبحی كه سلاحهای شیمیایی در جوامع بشری پیدا كرده است، استفاده وسیع از این سلاح‌ها هم توصیه نمی‌گردد. اما به لحاظ اینكه سیستمهای الكترونیكی دارای اینگونه محدودیتها نبوده و حتی اركان استفاده از آنها در سلاحهای هسته‌ای و شیمیایی هم وجود دارد، لذا چنین نتیجه‌گیری می شود، جنگهای آینده شاید به احتمال ضعیف هسته‌ای یا شیمیایی باشد ولی بطور مسلم الكترونیكی خواهد بود. جهت روشنتر شدن بیانات فوق در اهمیت و ارزش جنگ الكترونیك در امور نظامی نمونه ای از استفاده آمریكا در بكارگیری تجهیزات الكترونیكی و امواج الكترومغناطیسی در كنترل و هدایت واحدهای تابعه‌اش در جهان در شرایط بحرانی و استراتژیكی و همچنین جمع‌آوری اطلاعات از اقصی نقاط جهان بیان می شود.

این سیستم كه بخش قابل توجهی از سیستم فرماندهی و كنترل جهانی آمریكا را تشكیلی می دهد، سیستم مخابرات ماهواره‌ای MIL STAR [1]می‌باشد كه شیطان بزرگ سالهاست روی آن سرمایه‌گذاری كرده است. ملاحظه می‌شود كه كلیه واحدهای عملیاتی، تاكتیكی و استراتژیكی و نیز واحدهای جمع‌آوری اطلاعات در نقاط مختلف جهان بصورت یك مجموعه یكپارچه درآمده است تا آمریكا و غرب بتوانند با سرعت و دقت بیشتر در جریان امور قرار گرفته و سریعاً قادر باشند، در موارد ضروری عكس‌العمل لازم را بكار ببندند.

از این سیستم جهت ارتباط هدایت نیروهای واكنش سریع آمریكا از جمله در خلیج فارس و خاورمیانه استفاده مؤثری شده است. همچنین می‌توان از قابلیت مقابله با سیستمهای شنود و اختلال و نیز ارتباط بموقع و مطلوب با نیروهای متحرك تاكتیكی در نقاط مختلف جهان، بعنوان خصوصیت بارز دیگر این سیستم یاد كرد. بنابراین با توجه به مطالبی كه بیان شد، می‌توان به اهمیت و ارزش تجهیزات الكترونیكی و بطور كلی طیف امواج الكترو مغناطیسی پی برد. ضمناً مشاهده می شود كه اصولاً در قبال بهره‌برداری از اینگونه تجهیزات، مقابله و ضدیت با آنها نیز از اهمیت و ارزش مشابه برخوردار خواهد بود. در اینجاست كه وجود ضرورت اقدامات جنگ الكترونیك با توجه به تعاریف ارائه شده، نقش اساسی در امور نظامی پیدا كرده و جایگاهی سرنوشت ساز در جنگهای مدرن امروزی به خود یافته است و این امر تا آنجا پیشرفته است كه بصورت یك اصل و دكترین نظامی درآمده و مطرح می‌گردد كه:

-1- گیرنده های هشدار دهنده راداری (RWR):

سادگی نسبی و هزینه پایین از ویژگیهای گیرنده هشدار دهنده راداری    (RWR) است. این گیرنده عموماً روی سكوهایی كه نیازمند حفاظت در برابر سیستم های سلاح هدایت شونده می باشند نصب می شود. معمولاً اطلاعاتی نظیر پهنای پالس، فركانس، فاصله تكرار پالس و از  این قبیل را كه مشخص كننده انتشار تهدید كننده می باشند قبلاً در حافظه RWR قرار می گیرند هنگامی كه RWR، انتشاری شبیه به یكی از انتشارات ذخیره شده در حافظه اش را كشف می كند، تهدید را تشخیص داده و هشدار مناسب را می دهد. فهرست های اطلاعای موجود در حافظه ، كتابخانه (Library) نامیده می شود و ممكن است بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشند. هنگامی كه RWR روی هواپیما نصب می شود تهدیدهای خطرناك به وسیله سیگنال هایی نشان داده می شوند كه یا از رادارهای هدایت كننده توپخانه ضد هوایی (AAA) یا از SAM های در حالت قفل ارسال می گردند یا توسط حساسه های هوایی در حالت ردگیری هنگام كاوش (TWS) تشخیص داده می شوند.

به هر حال جدی ترین تهدیدها، با دریافت انتشارات پایدار CW  یا ICW نشان داده می‌شوند: یك سیگنال CW درحقیقت می تواند به معنای یك موشك وارد شونده باشد.

حالت قفل (LOCK-ON) معمولاً با پایداری دامنه سیگنال كشف شده و با تداوم سیگنال در زمان شناخته می شوند (شكل 1) در حقیقت اگر رادار هنوز در حالت تجسس باشد، RWR سیگنالی (با دامنه مدوله شده بر مبنای پرتو آنتن) را دریافت می‌كند كه فقط هنگامی كه توسط اشعه رادار تابانیده شود، دارای حداكثر دامنه خواهد بود. به هر حال در حالت LOCK-ON اشعه رادار روی هدف

 

با تبدیل پارامترها به دسی بل و انجام محاسبه لازم چنین در می یابیم كه حساسیت لازمه برای كشف صحیح در برد 10 كیلومتری برابر dB 17- است. كشف تشعشع CW هر تاباننده سیستم SAM نیمه عامل كه پرتاب قریب الوقوع و احتمالی یك موشك را نشان می دهد، با توجه به معادله آخر، مستلزم كشف سیگنال cw برابر dB 49- می باشد.

حساسیت گیرنده های كریستال- ویدیویی به علت باریكی مناسب پهنای باند ویدئویی، برای سیگنال های پالسی برابر dBm 40- و برای سیگنال dBM,CW50- می باشد. به همین دلیل اكثر سیستم های RWR از نوع كریستال ویدئویی هستند و كارآیی آنها در برابر سیستم های CW و سیستم های سلاح دارای پالس تكرار كم و قدرت زیاد مناسب است. در حضور تعداد بسیاری از رادارهای دارای سرعت های تكرار پالس بالا، RWR به علت سادگی ساختارش در اجرای عمل دسته بندی كردن پالس با ویژگیهای مشابه بزرگی خواهد داشت. معمولاً RWR فقط می تواند پهنای پالس (PW)، سمت ورود (DOA) زمان ورود (TOA) و دامنه نوسان را اندازه گیری كند. اگر قرار

 

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس دانشگاه و بازار کار ایران مقاله کارآفرینی سازمانی در ایران پاورپوینت آشنایی با جوهره مدیریت دولتی دانلود پاورپوینت اعتیاد و اکستازی مقاله چگونگی مفهوم معماریها - انتزاع در تفکر معماری (نور و سکوت)