👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله میكروکنترلر Atmega 16

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله میكروکنترلر Atmega 16

میكروکنترلر Atmega 16

میكروکنترلر Atmega 16

خصوصیات  Atmega 16:

*         ازمعماری AVR RISC استفاده می كند.

        كارایی بالا وتوان مصرفی كم

  دارای 131 دستورالعمل با كارایی بالا كه اكثراً تنها دریك كلاك سیكل اجرا می شوند.

        رجیستر كاربردی.

        سرعتی تا 16 MISP در فركانس 16MHZ.

*         حافظ برنامه وداده غیر فرار

        32 كیلوبایت حافظ FLASH قابل برنامه ریزی داخلی.

        پایداری حافظه FLASH قابلیت 1000 بارنوشتن وپاك كردن

        2كیلو بایت حافظه داخلی SRAM

        1 كیلو بایت حافظه EEPROM داخلی قابل برنامه ریزی.

        پایداری حافظه EEPROM: قابلیت 10000 بارنوشتن وپاك كردن.

قفل برنامه FLASH وحفاظت داده EEPROM

*         قابلیت ارتباط JTAG(IEEE std.)

  برنامه ریزی FLASH، EEPROM، FUSE BITSو Lock BITSاز طریق ارتباط JTAG

*  خصوصیات جانبی دوتایمر- كانتر هشت بیتی با PRESCALER مجزا ودارای مد COMPARE

 یك تایمر كانتر شانزده بیتی با PRESCALER مجزا ودارای مدهای COMPARE و CAPTURE

  4 كانال PWM

  8 كانال مبدل آنالوگ به دیجیتال 10بیتی

  یك مقایسه كننده آنالوگ داخلی

  دارای RTC(REAL-TIME CLOCK) با ایسلاتورمجزا.

  WATCH DOG قابل برنامه ریزی با ایسلاتورداخلی

  ارتباط سریال SPI برای برنامه ریزی داخلی مدار

  قابلیت ارتباط سریال SPI به صورتMASTER  یا SLAVE

  قابلیت ارتباط با پروتكل سریال دوسیمه(TOW-WIRE)

*         خصوصیات ویژه میكروكنترلر

        مدار POWER-ON RESET CIRCUIT

        BROWN- OUT DETECTION قابل برنامه ریزی

        منابع وقفه (INTERRUPT) داخلی وخارجی

        دارای ایسلاتور RC داخلی كالیبره شده.

        عملكرد كاملاً ثابت.

توان مصرفی پایین وسرعت بالا توسط تكنولوژی CMOS

*         خطوط وانواع بسته بندی

        32 خط ورودی/ خروجی () قابل برنامه ریزی.

        40 پایه (PIN) نوع PDIP، 44 پایه نوع TQFP، 44 پایه MLF

*         تركیب پایه ها

فیوزهای بیت  ATMEGA 16

OCDEN: درصورتی كه بیت های قفل برنامه ریزی شده باشند برنامه ریزی این بیت به همراه بیت JTAGEN باعث می شود كه سیستم ON CHIP DEBUG فعال شود. برنامه ریزی شدن این بیت به قسمت هایی ازمیكرو امكان می دهد كه درمدهای SLEEP كاركنند كه این خود باعث افزایش مصرف سیستم می گردد. این بیت به صورت پیش فرض برنامه ریزی نشده(1) است.

JTAGEN: بیتی برای فعال سازی برنامه ریزی میكرو از طریق استاندارد ارتباطی IEEE كه درحالت پیش فرض فعال است ومیكرو می تواند از این ارتباط برای برنامه ریزی خود استفاده كند.

پایه های PC 5002 در این ارتباط استفاده می شود.

SPIEN: درحالت پیش فرض برنامه ریزی شده ومیكرواز طریق سریال SPI برنامه ریزی

می شود.

CKOPT: انتخاب كلاك كه به صورت پیش فرض برنامه ریزی نشده است عملكرد این بیت بستگی به بیت های CKSEL دارد.

EESAVE: درحالت پیش فرض برنامه ریزی نشده ودرزمان پاك شدن میكرو حافظه EEPROM پاك می شود ولی درصورتی كه برنامه ریزی شود محتویات EEPROM درزمان پاك شدن میكرو، محفوظ می ماند.

BOOTZ 0, BOOTSZ 1: برای انتخاب مقدار حافظه BOOT طبق جدول زیر برنامه ریزی می شود ودرصورت برنامه ریزی فیوز بیت BOOTRS اجرای برنامه از آدرس حافظه BOOT آغاز خواهد شد.

پیكره بندی پورت ها

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله اثرات پیوند اعضا خانواده و نوجوانان و علل عدم ارتباط والدین و نوجوانان مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی مقاله استفاده از امواج ماورا صوت در نابودی لخته‌های خونی گزارش کارآموزی شرکت پارس شرق صنعت خراسان شمالی پروژه انواع اوراق بهادار (فصل دوم مدیریت سرمایه گذاری جونز)