👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نور و رنگ ها در ارگونومی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی نور و رنگ ها در ارگونومی

بررسی نور و رنگ ها در ارگونومی

بررسی نور و رنگ ها در ارگونومی

فهرست

عنوان

صفحه

مقدمه: نورهای و رنگها، طیف الكترومغناطیس...............................................................................................................................................................

فصل 1- دریافت رنگ.....................................................................................................................................................................................................................

دیدرنگ.....................................................................................................................................................................................................................................................

حساسیت طیفی ص نوع مخروط............................................................................................................................................................................................

تفسیر رنگ در سیستم عصبی ................................................................................................................................................................................................

درك نورسفید......................................................................................................................................................................................................................................

تكمیل احساس رنگ بوسیله شبكیه مغز...........................................................................................................................................................................

دید فوتویك و دیداسكوتوپیك...................................................................................................................................................................................................

فصل 2 كاربردهای ارگونویك رنگ........................................................................................................................................................................................

فصل 3  قابلیت ها و مقررات ارگونومیك رنگ..............................................................................................................................................................

مقررات رنگ ارگونومیك...............................................................................................................................................................................................................

مقررات رنگ برای ایمنی جاده ها...........................................................................................................................................................................................

مقررات رنگ برای ایمنی صنایع...............................................................................................................................................................................................

مقرارت رنگ برای تشخیص لوله ها........................................................................................................................................................................................

مقررات رنگ برای سیستم های هیدرولیك.....................................................................................................................................................................

مقررات سیستمهای پنوماتیكی................................................................................................................................................................................................

مقرارت رنگ برای كابل ها...........................................................................................................................................................................................................

مقررات رنگ در راه آهن...............................................................................................................................................................................................................

رنگ در محصولات خطرناك.......................................................................................................................................................................................................

مقررات رنگ كنترل ها..................................................................................................................................................................................................................

منابع كتاب رنگها برای سلامتی شما...................................................................................................................................................................................

كتاب كاربرد رنگ در ارگونومی

نورها و رنگها

گوته فیلسوف آلمانی گفته است كه «بین رنگها و نور رابطه بسیار دقیقی وجود دارد».

مسلما پدیده های رنگ و نور را نمی توان بدون استفاده از حس بینایی در ک كرد. همین مسئله  ابهاماتی نظیر موارد زیر را بوجود آورده است :

       v          شاگردان زن می پرسند: آیا رنگ سرخ درون شقایق است؟

       v         یك فیزیكدان سوال كرد كه: آیا پدیدة رنگ، حاصل بازتاب نور است؟

       v         فیزیولوژیستها می گونید: رنگهای تنها بر اثر تخریب بیوشیمیایی بعضی سلولها در عمق چشم درك می شوند.

       v         یك فیلسوف  در وجود رنگ صورتی شك كرده و می گوید:

       v         آیا رنگ،صرفا یك تصور ذهنی ما نست؟

       v         و سرانجام، یك هنرمند نقاش اختلافاتی را در رنگها می بیند كه یك روانشناس آن را ذاتی می داند.

فیزیكدان معروف، اسحاق نیوتن (1727 – 1643) با تجزیة نور خورشید به كمك یك منشور شفاف ثابت كرد كه نور سفید خورشید در اقع از نورهای رنگی با طول موجهای متفاوت تشكیل شده است. نیوتن توانست از این طریق، 7 رنگ اصلی را كه با ترتیب غیرقابل تغییر در كنار هم قرار دارند تشخیص می دهد.

رنگهای دارای طول موج كوتاه (بنفش ، نیلی ، آبی) شدیدتر از رنگهای دارای طول موج بلند انكسار پیدا می كنند و متقابلا شعاعهایی كه در بالا قرار گرفته اند، بهتر از اشعه پایین منعكس می شوند.

عمل عكس این تجزیة نیز امكان پذیر است، یعنی می توان با تركیب همان رنگها نور سفید را بدست آورد. اگر شما با فرفره ای كه با رنگهای رنگین كمان رنگ شده بازی كرده باشید، می دانید كه در سرعت زیاد، رنگ فرفره سفید بنظر می رسد 

طیف الكترومغناطیس

جدولهای بعدی چگونگی قرارگرفتن رنگها را با طول موجهای متفاوت در طیف الكترومغناطیسی نشان  یدهد: اندازة امواج از كوتاهترین فركانسها شناخته شده (كه همان اشعه كیهانی است) آغاز شده و به طول موجهای كه توسط ایستگاههای رادیو و امواج الكتریكی كه بوسیلة ژانراتورها تولید می شوند ختم می گردد. طیف نورمرئی تنها بخش كوچكی از این طیف الكترومغناطیس كلی را دربر می گیرد.

واحد اندازه گیری، در فیزیك نور بكار می رود و خاص اندازه گیری مقادیر بسیار كم است. هر آنگستروم برابر با یك  میلیونیم متر می باشد.

نور خورشید بخش مهمی از طیف مرئی را اشغال كرده كه در ان رنگها آبی و سبز درمركز قرار دارند. ماراء بنفش‌ آخرین حد طیف نوری خورشید است كه در مرز 3000 آنگستروم به دلیل مقاوم بودن اتمسفر زمین متوقف می‌شود.

نوری كه از یك لامپ معمولی متصاعد می شود، عملا اشعة ماوراء بنفشس در خود ندارد ولی مقدار زیادی امواج مادوم قرمز با آن همراه است.

كه ازنظر چشمهای ما نامرئی بود و تنها از طریق متصاد كردن حرارتی كه همراه آن است، قابل تشخیص می باشد.  متقابلا لامپهای فلورسنت، از خودطول موجی متصاد می سازد كه متعلق به ماوراء بنفش است. این لامپ بوسیلة تركیب بخار جیوه و یك گاز كمیاب یعنی  آرگون از خود نور می می دهد. بخاطر داشته باشید كه در میان لامپهای مصنوعی، لامپهای حرارتی از خود امواج مادون قرمز و نورمرئی را متصاد می كنند كه آخرین حد آن نور آبی است. متقابلا لامپ فلورسنت اشعة ماوراء بنفش و بسیاری از نورهای مرئی را تولید می كند.

همانگونه كه دیدید، ماوراء بنفش و مادون قرز از دو سو طیف نور مرئی را احاطه كرده اند. همچنین تدذكر می‌شود كه امروزه علم تاثیر شدید این دو نوع اشعه را بر بدن انسان شناخته و دربرخی سیستمهای مدرن درمانی از اشعه ایكس و امواج رادیویی استفاده می كنند.

در میان رنگها، سه تای آنها یعنی آبی. زد و قرمز رنگهای اساسی نایده می شوند زیرا سایر رنگها مكمل همچون بنفش، سبز و پرتقالی از تركیب این سه رنگ بدست می آید. آخرین رنگ یعنی نیلی، رنگی میانی نامیده می‌شود.

براساس برخی اندازه گیریها، چشم انسان قادر است تابیش از 7000 رنگ مختلف را تشخیص دهد. اما ساده ترین تركیبها كه همه آنها را می شناسد، عبارتند از:

سفید + سیاه = خاكستری

قرمز + سیاه = خاكستری

سفید + قرمز = صورتی

قرمز + بنفش = ار غوانی

و غیره

دریافت رنگها

دریافت رنگها به سه عامل بستگی دارد:

1-    مشخصات طیفی منبع نورانی كه سطحی را روشن كرده است.

2-    مشخصات طیفی انتقال یا تاب نور بوسیلة آن سطح.

 توانایی بیننده در تشخیص نور و تبدیل آن، به چیزی كه ما بعنوان رنگ از آیاد می كنیم. مثلا خیلی خوب می دانی رنگ جسمی كه به چشم ما می رسد تابعی است از منبع نورانی كگه آنرا روشن ساخته است. برهمین اساس،  خیلی وقتها اتفاق می افد كه برای دیدن رنگ واقعی یك لباس، مجبور می شویم آنرا آنرا خارج از مغازه و در روشنائی طبیعی ببینیم. چرا كه نورپردازی ویترین مغازه‌ها باعث می‌شود كه نتوانیم رنگ حقیقی یك لباس را تشخیص دهیم.

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ماشین پیشرفته ابزار زن CNC و NC و ماشین سمباده دستی و فرزدستی شرکت RYOB دانلود پاورپوینت بیان معماری یك پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان معدن دولومیت شهرضا طرح توجیهی تولید ماالشعیر