👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله سیمان، انواع و روشهای تولید و نگهداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله سیمان، انواع و روشهای تولید و نگهداری

مقاله سیمان، انواع و روشهای تولید و نگهداری

سیمان

اگر از مخلوطی از سنگ آهك، خاك رس با گچ در كوره دوار با حرارت زیاد پخته شود و بعد با مقدار كمی گچ از طریق آسیاب كردن به پودر تبدیل شود، محصول بدست آمده سیمان خواهد بود. زمانی كه سیمان با آب مخلوط شود واكنش شیمیایی آغاز میگردد و برروی سطح هر دانه سیمان، محصولات حاصل از هیدراته شدن پدید می آید. كه بر اثر اتصال این محصولات به یكدیگرتمام دانه ها با هم ارتباط می‌یابند. براثر این ارتباط بتون سفت و سخت شده در نهایت، مقاومت حاصل می شود.

این واكنشهای شیمیایی (هیدراتاسیون ) نامیده می شود كه با تولید حرارت همراه است. البته در قطعات نازك، مانند دیوارهاو یا دال ها (تا 200 میلیمتر ضخامت ) حرارت حاصل از هیدراتاسیون به سرعت از بین می رود. پس از قالب برداری دیوارهایی با ضخامت 200 میلیمتر و بیشتر، حتی پس از 24 ساعت اززمان بتون ریزی چنانچه سطح آن لمس گردد، دمای بتون احساس می شود.

كارخانه سیمان سازی

روش تولید سیمان به این صورت است كه باتدا مواد خام آسیاب كرده و بعد آنها را با نسبتهای معین بطور كامل مخلوط می كنند و در مرحله بعد در یك كوره بزرگ دوار (دوران كننده) در درجه حرارت حدود 1300 تا 1400 درجه سانتیگراد حرارت می دهند. در این درجه حرارت به مرز ذوب شدن رسیده و بخشی از آنها ذوب می شوند و سبب ایجاد گلوله هایی به نام كلینكر می شود. كلینكر را سرد كرده و مقدار كمی سنگ گچ (1 تا2 درصد) به آن می افزایند و سپس آن را آسیاب می كنند تا بصورت پودر نرم درآید. محصول به دست آمده سیمان پرتلند تجارتی است كه به میزان بسیار وسیع در سراسر جهان تولید و مصرف می شود. مخلوط و آسیاب كردن مواد خام را می توان یا در آب و یا در حالت خشك انجام داد كه به همین جهت روشهای تر و خشك به وجود آمده است. روشهای واقعی تولید به ماهیت مواد خام مصرف شدهنیز بستگی خواهد داشت.

...

انواع سیمان

سیمان پرتلند: تمام سیمانهای پرتلند از دو ماده خام كه یكی از نظر كلسیم و دیگری از نظر سیلیس غنی است، ساخته می شوند. معمولاً این دو ماده به ترتیب آهك و یا گچ و خاك رس یا سنگ رسی است. خاك رس و سنگ رسی معمولاً دارای تركیبات آلومینیوم و آهن به مقدار زیاد است. رنگ خاكستری سیمان پرتلند معمولی در اثر وجود تركیبات آهن است. در جدول 1-1 تركیبات اصلی سیمان پرتلند و فرمول شیمیایی آنها نشان داده شده است.

در جدول 2-1 درصد تركیبات مختلف موجود ، درجه نرمی و میزان مقاومت نسبی سیمانهای مختلف پرتلند نشان داده شده است.

جدول 1-1- تركیبات اصلی موجود در سیمانهای پرتلند

نام

فرمول تجربی

فرمول اكسیدی

فرمول كوتاه

میزان آزاد كردن حرارت و سرعت افزایش مقاومت

تری كلسیم سیلیكات

 

 

 

سریع

دی كلسیم سیلیكات

 

 

 

كند

تری كلسیم آلومینات

 

 

 

سریع

تتراكلسیم آلومینوفرات

 

 

 

 

خیلی كند

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق کنترل در مدیریت نقش اینترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات بررسی عملكرد طرح تعمیم خدمات كتابخانه ای (جدول و نمودار) بررسی گیاه گل کلم به صورت لاتین کتاب گیاه برای آینده