👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ 1998

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ 1998

پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ 1998

پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ 1998

 

   

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :  

روایی و پایایی :  

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

 

   توضیح :

پرسشنامه طرح واره یانگ(فرم کوتاه) 

فرم کوتاه پرسشنامه ی طرحواره  :(SQ-SF)

این پرسشنامه۷۵آیتمی توسط یانگ 1998برای ارزیابی۱۵طرحواره ناسازگاراولیه ساخته شده است  .

 ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :   75

تعداد مولفه :  رهاشدگی  / بی ثباتی،بیاعتمادی   / بدرفتاری،انزوایاجتماعی   / بیگانگی،نقص  / شرم،محرومیت هیجانی،وابستگی   / بی كفایتی،آسیب پذیری نسبت به بیماری،خودتحول نایافته/ گرفتار،شكست،استحقاق / بزرگمنشی،خودكنترلی ناكافی،اطاعت،فداكاری،بازداری هیجانی،معیارهای سرسختانه/ بیش انتقادی

روایی و پایایی :   دارد

نحوه نمره گذاری :   دارد

منبع :   دارد

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :   6 صفحه 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزش برنامه FLASH طرح توجیهی تولید قطعات سرامیکی برقی مقاله دودکش ها پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عسل طرح توجیهی تولید پالت چوبی