👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو

نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو

بخشهایی از متن:

مقدمه :

    پرو، كشوری كم توسعه یافته در آمریكای لاتین ، یكی از جنجالی ترین ومهمترین دروه هادركل تاریخ طولانی خود را می‌گذراند. به همین علیت ، بیشتر خبرهایی كه این روزها ازپرو می‌آیند ، مهیج هستند. این مقاله- علمی‌رغم آن كه در ابتدا چنین مقصدی نداشتیم به مادر تعیین عواملی كه باعث این وضعیت جنجال برانگیزشده است، كمك می‌كند. مابه این عوامل تز جنبه تكامل دسترسی زنان در ابتدا به آموزش و در وهله بعد به مدیریت آموزش می‌پردازیم . موارد خاصی كه درآن اداره آموزش عالی پرو به زنان سپرده شده است ، بسیاركم ومحدود می‌باشد. این موارد بعنوان پیروزی هایی خاص وواقعا قابل ستایشی محسوب می‌شوند، یاحتی می‌توانید بعنوان اولین نتایج فرایندی در حال بلوغ وطولانی ولی باشروعی دیر هنگام تلقی شود.

اداره آموزش عالی پرو بطور سنتی به مردان محول شده است . دسترسی زنان به این مسئولیت به موازات مردان ، نقطه پایانی براین تبعیض غیر عادلانه ومضحك درطی قرن های اخیرخواهد بود. باید به زنان ، كه توانایی هایی هم طراز مردان دارند، عملا ونه صرفا درحد تئوری ، فرصت های مساوی داده شود وآن ها باید دارای حقوق مساوی با مردان باشند.

علوه براین اگر به انچه گفتیم عمل شود، دسترسی زن پرویی به هدایت واداره موسسات آموزش عالی ، همانقدر به نفع كل كشور بعنوان یك مجموعه خواهد بو، كه به نفع موسسات به تنهایی،وباعث می‌شود ازدو اشتباه فعلی ونتایج منفی متعاقب آن ها   اجتناب شود:

اشتباه اول كه ما آن را اشتباه « آلفا» خواهیم نامید، این است كه وقتی بین دو كاندیدای مرد وزن بامدارج دانشگاهی ومدیریتی یكسان ، بایستی یكی انتخاب شود، این مرد است كه ترجیح داده می‌شود- به این دلیل كه مرد است - وزن تنزل داده می‌شود- چون او یك زن است . تكرار مداوم این اشتباه ، نشان دهنده فقدان مستمر فرصت های مساوی است ، ودرعین حال این تبعیض ناعادلانه ادامه پیدا می‌كند وباعث ایجاد ناراحتی وبیزاری بخشی از زنان جامعه مامی‌شود. ...

...

بعضی از راهكارهای پیشنهادی

براساس بررسی هایی كه تا بحال انجام شده و نكات پیشین، به خود اجازه دادیم، طرح كلی چند راه حل را بدهیم كه هم در پرو قابل استفاده باشد و هم در نهایت به موقعیتهای دیگری هم تعمیم داده شود.

خطوط كلی عملیاتی

1)تبلیغ و اشاعه این واقعیت كه اگر سرمایه گذاری برای آموزش توسط مردم و دولت انجام شود، پایه قابل اتكائی برای كشور خواهد بود تا برآن بنا شود و توسعه و پیشرفت كشور را تضمین می‌كند.

       Local Gover… Reginal Goverments the state

    درچنین اوضاع و احوالی، دولت، دولتهای منطقه ای و دولتهای محلی باید مجبور شوند، درتوزیع بودجة الویت را به آموزش درهمة مقاطع (در واقع بیشترین درصد را به این مقوله اختصاص دهند) بدهند. لیكن برای حفظ انجام و افزایش كارآیی، حداقل درد و دهه ای كه در پیش داریم، می‌بایست اولویت به آموزش پیش دبستانی initial و ابتدایی داده شود. هر زمان كه هدف تجهیز مدارس ابتدایی (متناسب با نیازهای قرن بیست و یكم) تحقق یافت، اولیت بعدی آموزش متوسطه است و الی آخر. این پروسه مستلزم صرف زمانی طولانی و هزینه ای گزاف خواهد بود. البته باید به یاد داشته باشیم، در این پروسه تلاش می‌شود، قرنها تبعیض و مسامحه فقط درعرض یك دورة چند دهه ای اصلاح شود. ...

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تقویت اراده مقاله چگونه توانستیم روخوانی اعضای کودک پسر مرکز کانون پرورش فکری 2 پارس آباد را تقویت کنیم پاورپوینت ساختار سازمانی روش تحقیق آشنایی با موسیقی و نتها پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس