👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق جامع بهداشت جامعه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق جامع بهداشت جامعه

تحقیق جامع بهداشت جامعه

فهرست مطالب:

عنوان :                                           صفحه :

 

1 ) پیشگفتار                                   3

 2 ) اطلاعات دموگرافیک                               5

 1 . 2 ) اطلاعات سنی و جنسی                          5

 2 . 2 ) اطلاعات فرهنگی                                  7

 3 . 2 ) اطلاعات تأهل                                                                            13

 4 . 2 ) اطلاعات مذهبی                                                                                   14

 5 . 2 ) سطح آموزشی                                                                             15

 6 . 2 ) آمارهای حیاتی و شاخص های بهداشتی                                                    15

 7 . 2 ) بیماریهای مزمن                                                                              19

 8 . 2 ) شغل و سطح درآمد مردم                                                               19

 3 ) اطلاعات محیطی                                                                                  19

 1 . 3 ) مرزهای جغرافیایی و آب و هوا                                                         19

2 . 3 ) محیط فیزیکی و وضعیت منازل                                                      19

 3 . 3 ) وضعیت حمل و نقل                                                                 20

 4 . 3 ) مناره ها و فروشگاهها                                                               20

5 . 3 ) آلودگی                                      21

 4 ) اطلاعات شغلی                                                                          22

 5 ) مدارس                                    22

 6 ) امکانات بهداشتی و درمانی                                                                25

 1 . 6 ) خانه بهداشت                                                                           25

 7 ) خدمات ایمنی                                                                          28

 8 ) مصاحبه و اماکن مذهبی                                                                         28

 9 ) مراکز دولتی                                                                                    29

 10 ) ارتباطات                                                                                         29

 11 ) فرآیند پرستاری                                                                  29        

......................................................................

بخشهایی از متن:

پیشگفتار :

 جامعه (Community) یکی از عرصه های فعالیت پرستاران بهداشت جامعه می باشد لذا پرستاران باید با مفهوم جامعه آشنایی کامل داشته باشند و بتوانند عوامل موثر بر سلامتی و بهداشت جامعه را بشناسند تا براساس آن فعالیتهای خود را طراحی و اجرا نمایند.

 در خصوص جامعه تعاریف متعددی از سوی صاحبنظران ارائه گردیده است :

 ساندرز : جامعه مکانی است از جمعی از مردم و یک نظام اجتماعی ؛

 ساموئل کینگ در تعریف جامعه می نویسد : جامعه متشکل از افرادی است که بر اثر سخن و آداب و رسوم و شیوه های زندگی و فرهنگ مشترک که به یکدیگر پیوسته اند و هر فرد احساس می کند بدان تعلق دارد.

 غالب تعاریفی که جامعه شناسان از جامعه به دست داده اند با یکدیگر شباهت دارد و نکات مشترکی در آنها دیده می شود بسیاری از متفکرین جامعه انسانی را به بدن انسان مقایسه کرده اند و ریشه این شیوه تفکر را بایستی در یونان قدیم جستجو کرد. ارسطو جامعه را به موجودی زنده تشبیه می کند که قانون تولد و رشد و مرگ بر آن حاکم است.

 گاستون بوتول جامعه شناس فرانسوی جامعه را متشکل از گروه انسانهایی که دارای طرز فکری مشابه اند می داند که روابط آنها مبتنی بر تفاهم متقابل است.

 اسپلننر فیلسوف انگلیسی عقیده دارد که هم جامعه و هم بدن انسان تابع اصل تکامل بوده و از طرف دیگر سیستم عصبی در انسان را با نظام ارتباطات در درون جامعه مقایسه کرده است.

...

مراسم ازدواج :

 مساله ازدواج در روستا با تأکید خاصی مورد توجه است و از نظر آداب و رسوم به طور کلی ازدواج در این روستا به صورت زیر صورت می گیرد :

 ابتدا پدر داماد با چند نفر از ریش سفیدان محلی به عنوان خواستگاری به منزل عروس مراجعه و پس از تبادل نظر و جلب رضایت، هر کدام از طرفین یک فردی را جهت عقد قرارداد تعیین می نمایند. ضمن قرارداد شامل تعیین شیربهاء به میزان تقریبی 000/500 تومان و مهریه به میزان تقریبی که به توافق طرفین برسد و براساس وضع مالی داماد چای 10 بسته، قند 2 گونی، برنج 30 کیلو، روغن 2 حلب، شیرینی 20 کیلو، کشمش 15 کیلو بدین ترتیب قرارداد تحت عنوان کسمات منعقد می گردد که پدر داماد موظف به تهیه اقلام یاد شده به پدر عروس است.

 پدر عروس مقداری پارچه چادری و لباس تحت عنوان «خلعت» جهت دعوت اقوام به عروسی به تعداد 40 نفر از پدر داماد دریافت می کند.

 در این میان عمو و دایی عروس هدایایی نظیر گوسفند، کت و شلوار بنام «دایی پولی» و «عموپولی» دریافت خواهند نمود، پدربزرگ و مادربرزگ عروس نیز صاحب زیورآلات خواهند شد.

 پدر عروس به تهیه جهیزیه اقدام می کند که اقلام مختلفی را شامل می شود، تهیه جهزیه از طرف پدر عروس اختیاری می باشد و پس از تدارک عروسی ابتدا پدر داماد مجلسی به عنوان «صلاح پایی» برپا کرده و ریش سفیدان محل و قوم خویش را دعوت می نماید. این جمع پس از صلاح و مشورت در ارتباط با زمان و مکان عروسی و نحوه جابه جایی مهمانان تصمیم گیری می نمایند.

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی گیاه زعفران پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز بر مدیریت منابع انسانی مقاله کارکرد سیاستهای پولی و مالی پاورپوینت مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران دانلود پاورپوینت طراحی و توسعه محصول