👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق اهرام مصر

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق اهرام مصر

تحقیق اهرام مصر

فهرست مطالب:

عنوان                                    صفحه

مقدمه                                        الف

اهرام مصر                                    1

هرم اعظم                                    4

جهان برزخ در آئین مصریان                            7

چگونگی ساخت اهرام مصر                            8

مجسمه ابولهل                                    13

كلمه ی هرم در خطوط هیرو گلیف                        15

ابعاد هرم                                    22

منابع                                        32

...............................................................

بخشهایی از متن:

مقدمه

اهرام مصر چه از نظر معماری وموقعیت جغرافیایی در محل مناسبی قرار دارد:

• هرم به گونه ای ساخته شده است كه به چهار جهت اصلی مشرف است.

• خط مداری كه از روی جیزه می گذرد دقیقا خشكی ها وآب های روی كره ی زمین را دقیقا نصف می كند و هرم در چنین نقطه ای از نصف النهار ساخته شده است.

• نوك هرم بزرگ دقیقا شمال و اطرافش نیز خط استوا را نشان می دهد.

سنگ هایی كه در این هرم به كار رفته است از خود كشور مصر گرفته نشده اند و طبق نظر بعضی از كارشناسان و باستان شناسان سنگ ها به مدت ده سال توسط كارگران حمل می شده است و بعد از ده سال تازه به محل بنای اهرام مصر آورده شدند هنوز هیچ كس نمی داند كه این سنگ ها متعلق به چه كشوری است و یا مهندس یا معمار اهرام مصر چه كسی بوده است و از چه شیوه ای استفاده شده است.

نكته ای كه باید در اینجا به آن اشاره كرد این است كه صد هزار كارگر برای ساخت اهرام مصر بر اساس یاداشت های هردوت درعرض بیست سال متمادی مشغول بودند. جالب اینكه اگر هر كارگر روزانه به اندازه ی یكصد گرم پیاز مصرف می كرده با این حساب هر روز برای تامین غذای یكصدهزار كارگر معادل ده هزار كیلو پیاز نیاز بوده است.

...

نوك هرم بزرگ دقیقا شمال واطرافش نیز طول استوا را تمثیل می نمایند.

تمامی این محاسبات بیان گر آن است كه اهرام مصر با اندازگیری های دقیق ریاضی ونجومی همراه است كه نشان می دهد درآن زمان مصریان از نظر معماری بسیار پیشرفته بوده اند .

سنگ هایی كه دراین هرم به كار رفته است از خود كشور مصر گرفته نشده اند وطبق نظر بعضی از كارشناسان وباستان شناسان سنگ ها به مدت ده سال توسط كارگران حمل می شده است وبعد از ده سال تازه به محل بنای اهرام مصر آورده شدند هنوز هیچ كس نمی داند كه این سنگ ها مطعلق به چه كشوری است و یا مهندس یا معمار اهرام مصر چه كسی بوده است واز چه شیوه ای استفاده شده است.

نكته ای كه باید دراینجا به آن اشاره كرد این است كه كارگران اهرام مصربر اثاث یاداشت های هردوت گویا درعرض بیست سال متمادی حدود صد هزار كارگر در ساخت اهرام مشغول بودند. جالب اینكه هركارگر روزانه به اندازه ی یكصد گرم پیاز مصرف می كرده اند با این حساب مشخص می گردد كه هر روز برای تامین غذای یكصدهزار كارگر معادل ده هزار كیلو پیاز نیاز بوده است. این رقم در ده روز به یكصد هزار كیلو می رسد.

یكصدتن ومسلما در ماه نیز به سیصد تن می رسد . بااین محاسبه مشخص است كه درعرض شش ماه كار متوالی حدود هزاروهشتصدتن پیاز مصرف شده است.

باتوجه به آن كه درآن زمان پیاز ها را با چه زحمات وسختی ای از اقصی نقاط جهان وارد مصر می كردند البته ما باید نیاز خود مردم مصر رانیز به این میزان بیفزاییم. اساس ارزیابی متر مكعب به اندازه ی فاصله ی میان خورشید وآلفا قنطوریس بوده واگر میزان گازهای حاصل از مصرف پیاز را كه مردمان آن زمان دفع می كردند حساب كنیم به اندازه ی میزان پارگی به اندازه ی از بین رفتن لایه ی ازن اطراف كره ی زمین است.

 

 

منبع دارد.

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق بررسی سیستم‌های تراکشن راه‌آهن پاورپوینت فصل اول الی چهارم کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تألیف دکتر کرامت الله زیاری پاورپوینت پروژه راه سازی ترجمه کمّی سازی سویا RR (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش PCR زمان واقعی پرسشنامه درگیری شغلی و مشاركت كاری توماس لاداهل