👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله علم ژنتیک و وراثت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله علم ژنتیک و وراثت

مقاله علم ژنتیک و وراثت

علم ژنتیک

فهرست عناوین

پیشگفتار1

ژنتیک2

مطالعات مندل2

یک صفت چگونه به ارث می رسد6

تفسیر نتایج مندل8

تئوری کروموزومی وراثت10

کروموزومهای ادمی13

وراثت در ادمی14

گروه های خونی16

ماده ارثی18

همانند سازی مولکول DNA20

زبان رمز وراثت22

نقش ژن در رشد جاندار23

چرا ژن تغییر می یابد25

پرتوهای پر انرژی موجب حصول جهش می یابد27

ژن وجمعیت ها28

شناخت وراثت جمعیت جوابگوی بسیاری از مسائل است29

جمعیت ها چگونه تغییر می یابد31

منابع33

ژنتیک

تعریف –  هر نوع حیوان یا گیاه خصوصیاتی ساختمانی و فیزیولوژیک دارد که آنها را عموما به نسل بعد انتقال می دهد  اما آنچه از جانداران به نسل بعد منتقل می شود طرح کلی ساختمانی و فیزیولوژیک است ، به طوری که عموما میان والدین و فرزندان تفاوتهایی نیز مشاهده می شود  گاه نیز در فرزندی خاصه هایی دیده می شود که در پدر بزرگ یا مادربزرگش وجود داشته است و گاه خاصه هایی است که در خانواده آنها تازگی دارد  

...

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری اهمیت کار معلمان و ارتباط بین کار معلمان و یادگیری دانش آموزان و خستگی روانی ناشی از کار در معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و عملکرد و بهد تحقیق اهرام مصر مبانی نظری تاثیر هم ردیفی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کلی بر عملکرد سازمان پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین کارآفرینی کارخانه تولیدی صنعتی میثاق