👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله مقایسه شش سیگما تفکر ناب و تئوری محدودیتها (ابزارهای حل مساله)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله مقایسه شش سیگما تفکر ناب و تئوری محدودیتها (ابزارهای حل مساله)

مقاله مقایسه شش سیگما تفکر ناب و تئوری محدودیتها (ابزارهای حل مساله)

تفکر ناب دروازه ورود به سرزمین سیگماها (σ )

مقایسه ایی توصیفی بین ابزارهای حل مسئله شش سیگما( Six Sigma) ، تفکر ناب ( Lean Thinking )و تئوری محدودیتها ( Theory Of Constraints )

چکیده:

عرصه کنونی کسب و کار ، تصویری جدید از سازمان ارائه می کند با این نگرش جدید ، سازمان مجموعه ای از فرایندهایی است که هدف آنها ایجاد ارزش برای مشتری است و مستلزم ایجاد ارزش برای مشتری ، آفرینش ارزش در خود سازمان است . برنامه سازمانی که می خواهد رویکرد فوق را دنبال کند در وهله اول ورود به حوزه سیگما هاست و در مرحله بعد طی مراحل بهبود تا رسیدن به سطح شش سیگما( six sigma) یعنی 3.4 خطا در یک میلیون فرصت می باشد .

...

اهم مطالب:

چکیده

مقدمه

بخش اول - شش سیگما( Six Sigma )

بخش دوم - تفکر ناب ( Lean Thinking )

بخش سوم – تئوری محدودیت ها ( Theory Of Constraints )TOC

نتیجه گیری

منابع

👇محصولات تصادفی👇

کار تحقیقی نظریه های گرسنگی و تشنگی مقاله نگاهی به داستان بوف كور اثر صادق هدایت گزارش کاراموزی مدیریت كنترل كیفیت شركت ایران گوشت پایان نامه قالی و قالیبافی تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت