👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق کنترل در مدیریت

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق کنترل در مدیریت

تحقیق کنترل در مدیریت

کنترل در مدیریت

1ـ تعیین معیارها و ضوابط کنترل:

2ـ مقایسه عملکردها با اهداف و استانداردها:

3ـ تشخیص میزان انحراف ها و بررسی علل بروز آنها:

4ـ تنظیم و اجرای برنامه ها و اقدامات اصلاحی:

تدابیر و وسایل کنترل و نظارت:

کنترل عملیات:

بودجه

گزارشهای عملیاتی ویژه:

ارزشیابی عملکرد واحدها:

کنترل مستمر:

کنترل عملکرد مدیریت:

انواع کنترل:

کنترل آینده نگر:

کنترل حال نگر:

کنترل گذشته نگر:

کنترل های پیش گیرنده:

کنترل های اصلاح کننده

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معرفی و شناخت محصول شکلات در صنایع غذایی پایان نامه درمورد مشاوره مقاله پردازشها تحقیق علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از كشور پایان نامه و پروژه پایانی كارشناسی در رشته فناوری اطلاعات IT با عنوان امنیت شبکه