👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه سیستم ثبت نام كانون فرهنگی آموزش مشهد

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه سیستم ثبت نام كانون فرهنگی آموزش مشهد

دانلود پایان نامه سیستم ثبت نام كانون فرهنگی آموزش مشهد

دانلود پایان نامه سیستم ثبت نام كانون فرهنگی آموزش مشهد با فرمت ورد قابل ویرایش

پایان نامـه دوره كاردانـی كامپیــوتر

(نرم افزار سیستم)

موضــوع:

سیستم ثبت نام كانون فرهنگی آموزش مشهد

 

خلاصه پایان نامه

 

برای انجام این پروژه كه سیستم ثبت نام كانون فرهنگی آموزش مشهد می باشد از زبان برنامه نویسی دلفی بهره برده ایم. ابتدا برای آشنایی با این زبان مشغول مطالعه كتابهای آموزشی دلفی شدیم. بعد برای بررسی احتیاجات سیستم مورد نظر كار تجزیه و تحلیل سیستم را شروع نموده و جهت تجزیه و تحلیل سییستم به دفتر كامپیوتر كانون مراجعه كرده و سئوالاتی را مطرح نمودیم تا برآوردی از احتیاجات سیستم آنها را انجام دهیم.

بعد از انجام تجزیه و تحلیل سیستم شروع به طراحی فرمهای برنامه كرده و سپس به طور همزمان برنامه نویسی آن را انجام دادیم.

فهرست مطالب:

 

مقدمه                                                                                                                             10

فصل اول

            معرفی كانون فرهنگی                                                                                              12        

            نشر كتاب                                                                                                 12

                        برگزاری آزمونهای دوره ای و كلاس های تك درس                                                           13

                        نهاد پشتیبان ها                                                                                          13

فصل دوم

            مقدمه ای بر دلفی                                                                                                   14

                        كار در IDE و پیكر بندی آن                                                                           14

                        باز كردن و بستن فایلها                                                                                 14

                        ذخیره سازی فایلها                                                                                      15

                        آشنایی با Object Inspector                                                                                   15

                        شیوه اجرای برنامه های كاربردی                                                                    16

                        آشنایی با طراحی «پروژه محور» دلفی                                                              17

                        فایل پروژه                                                                                               17

                        فایل متن برنامه                                                                                         18

                        فرمها و ماجول داده ها                                                                                  19

                        فایلهای گزینه ها و پیكر بندی                                                                         19

                        یونیت های كامپایل شده میانجی                                                                       19

                        فایلهای پشتیبان                                                                                          20

                        فایل بسته های نرم افزاری آماده                                                                      21

                        فایل برنامه كاربردی                                                                                               21

فصل سوم

            بانك اطلاعاتی پایگاه داده ها                                                                                       23

                        بانك اطلاعاتی چیست؟                                                                                 23

                        اجزای تشكیل دهنده بانك اطلاعاتی                                                                  23

            عناصر صفحه DATA ACCESS                                                                                                      24 

            عناصر صفحه DATA CONTROL                                                                             25

            ایجاد ساختار بانك اطلاعاتی                                                                                       25

            تغییر ساختار بانك اطلاعاتی                                                                                      28

            ایندكسها                                                                                                  29

                        اضافه كردن ایندكسی به جدول                                                                       29

فصل چهارم

            معرفی نرم اقزار                                                                                                    32

                        Password                                                                                             32

                        تعیین  آزمون                                                                                            33

            عناصر موجود در این فرم                                                                             33

سیستم ثبت نام                                                                                           34

            دكمه جدید                                                                                                            35

            دكمه جستجو                                                                                                         35

            دكمه های اصلاح و تغییر گروه                                                                                               36

            دكمه حذف                                                                                                           37

            دكمه نمایش و چاپ                                                                                                 37

            دكمه پشتیبان                                                                                                         39

            حذف پشتیبان                                                                                                        44

            خررج                                                                                                                 45

            دكمه راهنما                                                                                                          46        دكمه خروج                                                                                                          47

فصل پنجم

            مستندات پیاده سازی                                                                                                48

 

 

فصل ششم

            ارزیابی و نتیجه گیری                                                                                                         49

                        ارزیابی پروژه                                                                                           50       

                        نتیجه گیری                                                                                              51

                        پیشنهاد در مورد ادامه كار                                                                             52

            منابع                                                                                                                  53

 

فهرست اشكال:

 

            شكل شماره 1 (رمز عبور)                                                                            32

            شكل شماره 2        (تعیین آزمون)                                                                               33

            شكل شماره 3 (دكمه جستجو)                                                                         36

            شكل شماره 4        (دكمه پشتیبان)                                                                  38

            شكل شماره 5 (نمایش لیسست پشتیبان ها)                                                          39

            شكل شماره 6        (پشتیبان جدید)                                                                              40

            شكل شماره 7        (تغییر مشخصات پشتیبان)                                                    41

            شكل شماره 8        (حذف پشتیبان)                                                                              42

            شكل شماره 9        (دكمه نمایش و چاپ)                                                                       43

            شكل شماره  10 (دكمه نمایش و چاپ)                                                              44

            شكل شماره 11 (دكمه راهنما)                                                                                    46

            شكل شماره 12 (دكمه راهنما)                                                                                    46

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با نانوتكنولوژی نظریه‌های اینشتین(نسبیت عام و خاص) لكنت زبان پایان نامه بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشكافی حوزه‌ای جغرافیایی ابهرود پایان نامه رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان