👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق دیدگاه ابرقدرتها و اعراب به امنیت خلیج فارس

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق دیدگاه ابرقدرتها و اعراب به امنیت خلیج فارس

تحقیق دیدگاه ابرقدرتها و اعراب به امنیت خلیج فارس

دیدگاه ابرقدرتها و اعراب درمورد امنیت خلیج فارس

اصولا جستجوی امنیت یکی از مهم ترین کنشها و انگیزه های انسان است و همچنین تأمین امنیت هر جامعه و افراد آن مهم ترین نیاز هر جامعه ای می باشد.

در زمان ما جوامع کوچکتر، در جامعه بزگتری به نام کشور به صورت مهم ترین واحدسیاسی در آمده اند و مجموع این واحدها نظام بین المللی راتشکیل می دهندکه درنظام بین المللی دارای مهم ترین اقتدار هستند.. این کشورها از نظر امکانات مادی و معنوی ازقبیل جمعیت،منابع طیبعی،رشد اقتصادی و...دریک سطح نیستند و به همین دلیل تصورات وتوقعات آن ها از روابط با کشورهای دیگریکسان نیست. منافع دولتها به دلایل گوناگون گاهی با هم متفاوت وحتی درتضاداست که موجب کشمکش و اختلاف بین آن هامی شود؛به همین دلیل تلاش برای امنیت ملی و گسترش دامنه وتضمین آن یکی ازمهم ترین اهداف کشورها در پهنه زندگی بین المللی می باشد.

...

وابستگی کشورهای عربی منطقه به دول غربی و علی الخصوص امریکا سبب شده این کشورها عملا در سیاست داخلی وخارجی خود، از خود ابتکار عملی نداشته باشند وتصمیم گیری برای خودراعملابه امریکا بسپارند و آینده خود را مبهم  و گنگ ببینند.نمونه این وابستگی رامی توان در امارات دید که با رکودی  که در اقتصاد امریکا به وجود آمد متأثر شده و دچار رکودی بی سابقه در همه ی عرصه های اقتصادی، مسکن سرمایه گذاری های خارجی توریسم  پذیری و... گردید.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق سنسورهای پزشکی ترجمه تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر اثربخشی و کیفیت بیمارستان محاسبات- درصد چربی خام (ماده آلی محلول در اثر)، بر اساس DM مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش خانواده مقاله آموزش اكسل