👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی ارتباط اولیا با مدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی ارتباط اولیا با مدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پایان نامه کارشناسی زبان وادبیات فارسی بررسی ارتباط اولیا با مدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه راهنمائی شهید مهدی زاده اردبیل ناحیه (2)درسال تحصیلی9192

پایان نامه کارشناسی زبان وادبیات فارسی

بررسی ارتباط اولیا با مدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه راهنمائی شهید مهدی زاده اردبیل - ناحیه (2)درسال تحصیلی91-92

 

چکیده

پژوهش حاضر جهت مشخص کردن تأثیر ارتباط اولیا با مدرسه درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه راهنمائی شهید مهدی زاده شهرستان اردبیل- ناحیه (2) درسالتحصیلی 92-1391 انجام گرفته است.- جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مدرسه ی راهنمایی شهید مهدی زاده به تعداد 232 نفر بود، تشکیل می دادند. در این تحقیق، حجم نمونه، 30نفر انتخاب  شده است. داده های موردنیاز با استفاده اسناد ومدارک (کارنامه دانش آموزان) برای بررسی میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفت. فرضیه تحقیق رابطه بین ارتباط اولیا با مدرسه در پیشرفت تحصیلی تحصیلی را بررسی می کند.در این تحقیق تعداد ارتباط اولیا با مدرسه  نقش متغیر مستقل و پیشرفت تحصیلی نقش متغیر وابسته را داشت. نتایج پژوهش حاضر مشخص کرد که بین ارتباط اولیا با مدرسه وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ی معناداری وجود دارد و هر چه تعداد  ارتباط اولیا  وخانواده ها با مدرسه بیشتر ومستمر تر باشد پیشرفت تحصیلی نیز بیشتر می شود. در این تحقیق مشخص شد که آن دسته از دانش اموزانی که اولیا نسبت به آنها اهمیت می دهند ودائما"در پیگیر ی وضعیت تحصیلی وتربیتی آنها کوشا هستند وفرزندانشان در پیشرفت تحصیلی نسبت به دانش آموزانی که اولیا آنها درمراجعه به مدرسه سست وبی تفاوت هستند قوی ،درسخوان وکوشا هستند .لذا باید اقداماتی جهت  ارتباط بیشتر  اولیا با مدرسه در این مدرسه  صورت گیرد.

 

 

مقدمه

 

آمار عنوان دانش‌آموزان با توجه به استعدادها، علایق، توان و تفاوت‌های فردی در راستای پیشرفت تحصیلی از اهداف اصلی نظام تعلیم و تربیت هر كشوری می‌باشد در صورتی كه این مهم اتفاق بیافتد قطعاً مردان و زنان آینده این جامعه با علاقه و جدیت در عملكرد خود موفق‌تر بوده و جامعه‌ای ایده‌آل را می‌سازند. لذا تمامی دست‌اندركاران تعلیم و تربیت و محقق جامعه باید سعی داشته باشند به شناسایی عوامل عدم موفقیت و موفقیت دانش‌آموزان را در جهت پیشرفت تحصیلی سوق دهند تا اهداف مورد نظر نظام تعلیم و تربیت محقق شود. به عبارت دیگر با اینكه چرخ تكامل علم بشریت چنان با سرعت پیش می‌رود كه تشخیص مقصد نهایی این حركت شتابدار، كاری بس دشوار است ولی بازهم جوامع بشری حین پیشرفت به سوی تكامل علمی مواجه به مشكلات لاینحل و صعب‌العبوری است كه وظیفة مسئولان نظام تعلیم و تربیت و محققان را سنگین‌تر می‌كند. از همه مهمتر آفت‌های نظام آموزشی كشور ما افت تحصیلی است كه همه ساله به صورت گوناگون مقدار بسیار زیادی از استعدادهای بالقوه انسان و منابع اقتصادی جامعه را هدر داده و نابسامانی‌های فردی، اجتماعی را به جای می‌گذارد همه ساله این پدیده در ایران به صورت جنبه‌های مختلف شكست تحصیلی چون غیبت مطلق از مدرسه، ترك تحصیل قبل از موعد مقرر، تكرار پایه تحصیلی، غیبت میان سؤالات تحصیلی دانش‌آموزان كیفیت عزل تحصیلات دانش‌آموزان در مقایسه با آن چه باید باشد. كسب محفوظات به جای معلومات جلوه می‌نماید كه آثار اجتماعی روانی، اخلاقی، عاطفی و اقتصادی زیاد مترتب است. بنابراین باید شرایطی پیش‌بینی كرد كه پیشرفت تحصیلی مطلوب حاصل و افت تحصیلی به حداقل ممكن بر سر یكی از راه‌های كه می‌توان در جهت افزایش پیشرفت تحصیلی كمك گرفت شناخت. مسائل و مشكلاتی است كه مانع رسیدن دانش‌آموزان بر پیشرفت تحصیلی و برطرف عنوان این موانع است. بر همین اساس این‌جانب تحقیق خود را به بررسی پیشرفت تحصیلی و موفقیت كنونی آن درروند تعلیم و تربیت و نقش سواد والدین اختصاص داده و حاصل كاوش‌های خود را در این مقاله گرد آورده‌ام.

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول ذ‌

مقدمه     1

بیان مساله            3

اهداف تحقیق        5

هدفهای کلی          5

هدف  فرعی         5

فرضیه تحقیق       5

اهمیت و ضرورت تحقیق      6

متغیرهای تحقیق    7

متغیرهای مستقل    7

متغیر وابسته         7

پیشینه های نظری  9

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان    9

تعریف پیشرفت تحصیلی      10

عوامل مؤثر بر  پیشرفت تحصیلی       10

تعریف پیشرفت تحصیلی      13

علل و عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی            13

مطالعه و پیشرفت تحصیلی    16

علل افت تحصیلی   16

انگیزه تحصیلی در دانش آموز            18

رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی   21

برخورد معلم         23

ارتباط اولیاء با مدارس         24

مشكل ارتباط اولیا و مربیان   31

راههای مشاركت اولیا برای آموزش فرزندان       36

اهمیت خانواده :     44

خانواده به عنوان معلم و الگو  49

خانواده به عنوان كانون محبت و امنیت  50

نقش اقتصاد در خانواده         52

موقعیت اجتماعی _ اقتصادی و یادگیری            53

وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین     55

تربیت فرزندان وباروری ثمربخش       55

شبکه خانوادگی      56

روش پژوهش        59

جامعه آماری و روش تحقیق   59

حجم نمونه و روش نمونه گیری          59

ابزار پژوهش        60

بحث و نتیجه گیری 68

محدودیت های پژوهش         69

پیشنهادات            69

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت زنجیره تأمین یک روش بر اساس احتمال به منظور بازآرایی شبکه توزیع قابلیت پیاده سازی روی شبکه های واقعی مقاله معرفی یك تابع مطلوبیت برای دستیابی به كیفیت Six sigma تعریف تفکیک تحقیق در مورد خار پوستان