👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه حاشیه نشینی و مشكلات آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه حاشیه نشینی و مشكلات آن

پایان نامه حاشیه نشینی و مشكلات آن

پایان نامه حاشیه نشینی و مشكلات آن

مقدمه:

جمعیت انبوهی كه در شهرها ، شهركها و آبادیهای اطراف تهران و مناطق فقیرنشین داخل تهران زندگی می كنند وبا رشد بی رویه ای افزایش می یابد، درواقع اغلب همان كسانی هستند كه درمفابله با محدودیتهای پیش گفته، عدم توانایی مالی در تهیه مسكن درداخل محدوده شهر تهران یا مشكلات دیگر در محل سكونت فبلی، مسكن خود را به خارج از محدوده یا مناطق حاشیه ای داخل شهر منتقل كرده اند و در عمل باید جزء جمعیت شهر تهران به شمار آیند.

چرا كه هیچ یك از این محلات، آبادیها، شهركها و حتی شهرهایی كه جمعیت آنها به سرععت رشد می كنند مانندمحله های فقیر نشین داخل شهر جاذبه ای جز مجاورت با شهر تهران ندارند كه البته وجود رفاه نسبی، تفریح و سرگرمی برای مردم بویژه برای جوانان از عوامل مهم جذب كننده در شهرهای بزرگی چون تهران بوده است.

افزایش جمعیت شهر تهران و به همراه آن گسترش فیزیكی شهر واضافه شدن فواصل شهری، ارائه خدمات را مشكل و گران گرده و مسائلی نظیر كمبود، گرانی، نامناسب و غیر بهداشتی و بالاخره فرسوده، بودن مسكن ، كمبود آب وبرق، تلفن، كمبود فضای سبز ، آلودگی و ترافیك . كمبود فضای آموزشی، كمبود امكانات پزشكی و دهها مشكل دیگر را به وجود آورده است.

باید خاطرنشان كرد كه افزایش جمعیت در خارج از محدوده خدماتی كه به طور مستقیم و درموارد غیر مستقیم از خدمات شهری استفاده می كنند باعث شده این مشكلات از عمق و وسعت بیشتری برخوردار گردیده و مشكل جدیدی را در زندگی شهری بوجود بیاورد كه ما از آن تحت عنوان حاشیه نشینی  نام می  بریم.

افرادی كه د راین مناطق ساكن می شوند كسانی هستند كه توانایی تهیه مسكن درمناطق دیگر شهر كه از امكانات و خدمات نسبتاً بیشتری برخوردار هستند را ندارند.

اغلب ساكنان این مناطق را شهر نشینان یا روستائیان مهاجر فقیری تشكیل می‌‌دهند كه جهت تأمین هزینه های زندگی در داخل شهر مشغول به كار بوده و برای رسیدن به محل كار باید هر روز مسافت زیادی را طی كنند. بنابر این رفت و آمد و هزینه های آن از مسائلی است كه برای این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است.

كمبود آب و فقدان سیستم آبرسانی مناسب نیز از مشكلات دیگری است كه اهالی این مناطق با آنان روبه رو هستند به نحوی كه در بعضی از این مناطق، آنها مجبود به خرید آب از تانكرهای حامل آب می باشند.

فقدان سیستم جمع آوری زباله و شبكه فاضلاب و هزینه هایی كه دفع زباله به همراه دارد موجب بروز آلودگی در این مناطق گردیده واین آلودگی و بیماریهای ناشی از آن به دلیل فقیرنشین بودن آین مناطق و عدم وجود حمایت های اجتماعی امكان تشدید ففر اقتصادی را فراهم می سازد.

تراكم جمعیت و نامناسب بودن مسكن فقر مالی و فرهنگی، فقدان تاسیسات و تسهیلات شهری از جمله مشكلاتی می باشند كه ساكنین این مناطق را آنها روبرو هستند.

اگر از دیدگاه تئوریك به این موضوع نگریسته شود می توان مشاهده كرد كه مشكلات ناشی از حاشیه نشینی دارای پیامدهای اجتماعی روانی به عنوان یك عامل مهم درحفظ نظم و ثبات اجتماعی مورد توجه قرار گرلفته و میزان گرایش به رفتار ضد اجتماعی كه معمولاً انتظار می رود در ناطق حاشیه نشین از درجه بالائی برخوردار باشد وامكان رواج اخرافات اجتماعی و فرهنگی واقتصادی را در میان ساكنان این مناطق افزایش دهد بررسی می شود.

👇محصولات تصادفی👇

سمینار برق بررسی روشهای مختلف كنترل دور و موقعیت موتور DC مقاله ابزار برقی نیمه هادی پایان نامه برنامه ریزی برای احیای مسیرهای پیاده شهری با رویکرد مدرن شهر دینی پایان نامه تدوین چشم انداز نظریه وعمل جزوه آموزشی هفت ابزار کنترل کیفیت