👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت آبیاری قطره ای

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت آبیاری قطره ای

پاورپوینت آبیاری قطره ای

پاورپوینت آبیاری قطره ای

 

فهرست مطالب:

انواع سیستم های آبیاری قطره ای

آبیاری قطره چکانی 

آبیاری زیر بستری 

آبیاری فواره ای 

آبیاری مه پاش 

ویژگیهای آبیاری قطره ای 

عوامل موثر در آبیاری قطره ای

محدودیت های استفاده از سیستم آبیاری قطره ای 

اجزای مهم سیستم آبیاری قطره ای 

قسمت نیمه اصلی 

لوله های جانبی

گسیلنده ها 

حالت اول 

حالت دوم 

انواع قطره چکانها 

قطره چکان با مدار و مسیر کوتاه

گسیلنده قابل تنظیم 

گسیلنده خیلی ریز 

لوله های غلاف دار 

لوله های روزنه دار

نحوه اتصال گسیلنده ها به لوله جانبی 

ویژگیهای گسیلنده ها 

انسداد گسیلنده ها 

انسداد فیزیکی

انسداد شیمیایی 

انسداد بیولوژیکی 

شبکه لوله های توزیع آب 

الف) لوله های جانبی 

ب) لوله های نیمه اصلی 

ج) لوله های اصلی

پایان

 

 

👇محصولات تصادفی👇

حقوق تجارت و حقوق ایران مقاله دیوان عدالت اداری مقاله زندگینامه کسایی صنعت لاستیك مقاله بررسی گیاه‌شناسی (Story chos huxvomica linn)