👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی کمرویی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی کمرویی

پایان نامه بررسی کمرویی در40 صفحه ورد قابل ویرایش

تحلیل داده های تلویحی:

از آنجایی که کمرویی یک نقیصه جدی در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی است و مانع از ظهور استعدادهای نهفته دانش آموزان می گردد و بر اساس تحقیقات انجام شده به عنوان رف تاری که مانع پیشرفت در زمینه های مختلف از جمله تحصیل می گردد مورد توجه بوده است. در این پژوهش سعی شد که پدیده کمرویی مورد نقد و بررسی قرار گیرد و تا حدودی هم در این زمینه به بحث پرداختیم در مقدمه تحقیق مطرح شد که آیا بین کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی رابطه وجود دارد یا نه؟

برای پاسخ گویی به این سؤال اطلاعات زیادی از منابع مختلف جمع آوری کرده و در این ارتباط چند فرضیه هم مطرح شده که با استفاده از داده های به دست آمده از پرسشنامه صحت و سقم این فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فرضیه 1 : بین کمرویی و جنسیت رابطه وجود دارد.

بین میزان کمرویی دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد که این فرضیه با توجه به جدول(33-4)تأیید گردید یعنی نشان داده شد که بین میزان کمرویی دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد با توجه به نمرات به دست آمده نشان داده شد که دختران از پسران کمروتر می باشند. به عقیده صاحب نظران دختران به دلیل مسائل فرهنگی کمروتر به نظر می رسند که در این پژوهش تأیید گردید و فرضیه مورد نظر قابل تعمیم به جامعه می باشد همچنین نتیجه این تحقیق با تحقیق عصمت غریب رضا یزدی (1372)که در پیشینه آمده هماهنگ و یکسان است.

 

مافرضیه 2: بین كمرویی و عملكرد تحصیلی رابطه وجود دارد .

با توجه به جدول (34 -4) بین كمرویی و عملكرد تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد . كمرویی عملكرد دانش آموزان را تحت تاثیر قرار می دهد و مانع از رشد بهنجار رفتارهای اجتماعی دانش آموزان در محیط مدرسه و كلاس می شود . با نضریه هایی كه در پیشینه پژوهش آمده است . 

 فرضیه 3: بین میران شكست دانش آموز و كمرویی رابطه وجود دارد .

با توجه به اطلاعات بد ست آمده است از (35-4) بین كمرویی و میزان شكست دانش آموزان در زمینه تحصیلی رابطه وجود ندارد . مردودی دانش آموزان ممكن است به علت ضریب هوش پایین دانش آموزان و نداشتن پشتكار و سعی و تلاش در درس و مدرسه و سایر مشكلات اجتماعی و اقتصادی باشد البته باید خاطر نشان كرد كه كمرویی در این مورد دخیل می باشد اما در این پژوهش فرضیه   ما رد  شد و آگاهی هم كمرویی باعث می شود دانش آموزان برای جبران كمرویی خود در درس و مشق خود تلاش مضاعفی را انجام دهند .

 فرضیه 4 : بین كمرویی و تعداد فرزندان خانواده رابطه وجود دارد .

 با استثنا به داده های جدول (36-4) بین كمرویی و تعداد فرزندان خانواده رابطه وجود دارد .

در خانواده های پرجمعیت بالطبع فرزندان از امكانات اجتماعی و اقتصادی و رفاه كمتری برخوردار هستند و محرك های محیطی بر شكوفا شدن استعداد های آنان در خانه فراهم می باشد والدین فرصت كافی برای ابراز مهر و مهبت به  فرزندان خود ندارد و نمی توانند به آنان رفتارهای صحیح اجتماعی را تعلیم دهند در نتیجه كودكان  و گوشه گیر و كمرو می شوند و عملكرد تحصیلی آن ها

فرضیه5 : بین كمرویی دانش آموزان و تربیت تولد فرزندان رابطه وجود دارد ؟                                                                 

بااستناد به داده های جدول (37-4) بین ترتیب تولد فرزندان و كمرویی رابطه وجود دارد . با توجه به پیشینه تحقیق به نظر اكثر پژوهشگران فرزندان اول خانواده كمروتر می شوند چون والدین به آنها مهر ومحبت بیشتری می كنند و آن ها را وابسته به بار می آورند و انتظارات و توقعات زیادی از آن ها دارند و دوست دارند فرزندان اول و تك فرزند آنها تمام آرزوهای ناكام مانده را برآورده كند . والدین همین توقعات زیاد و بی مورد با عث می شود كه فرزند آنها دچار مشكلات اجتماعی و رفتاری از جمله كمرویی می شوند . همچنین نتیجه این تحقیق با تحقیق غریب رضا یزدی (1372) كه در پیشینه تحقیق آمده هماهنگی و همسان است . را تحت تأثیر قرا می دهد .

فرضیه6: بین كمرویی و سطح تحصیلات پدر دانش آموزان رابطه وجود دارد .                                                                                                                                                                            

با توجه به جدول (38-4) بین كمرویی و تحصیلات پدر خانواده رابطه وجود دارد . در خانواده ای كه پدر تحصیلات بالایی دارد بالطبع از نظر سطح اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی در جامعهنیز جایگاه ویژه ای بر خوردار می باشد . می تون برای فرزندان خود امكانات رفاهی بیشتری را فراهم نماید و از نظر فرهنگی و اجتماعی هم می تواند فرزندان خود را با آداب ورسوم صحیح رفتارهای اجتماعی آشنا سازد و محرك های محیطی كافی را برای رشد استعداد های بالقوه كودكان در اختیار آنان قرار دهد و بالعكس هم صادق است پدرانی كه تحصیلات پایینی  دارند و فرزندان آن ها از نظر اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی رشد كافی نمی كنند و نمی توانند با محیط جدید و پیچیدگی های اجتماعی خود را وفق دهند در نتیجه هر روز منزوی   و كمروتر می شوند . همچنین نتیجه این تحقیق با تحقیق غریب رضا یزدی (1372) كه در پیشینه مبانی تقریبی آمده است هماهنگی و همخوانی دارد .

فرضیه7: بین كمرویی و سطح تحصیلات مادران دانش آموزان رابطه وجود دارد .

با توجه به داده های جدول (38-4) بین كمرویی و تحصیلات مادران دانش آموزان را بطه وجود دارد . مادرانی كه دارای تحصیلات متوسط یا بالایی هستند فرزندان بهتری تحویل جامعه می دهند . مادران با سواد با استفاده از دانستنی های خود می توانند فرزند را از بسیاری از مشكلات نجات دهند و همچنین در محیط خانواده بستری پر از مهر و مهبت برای فرزندان خود فراهم می آورند و رفتارهای صحیح اجتماعی را در دوران حساس كودكی به فرزندان جلوگیری به عمل می آورند . نتیجه این تحقیق با تحقیق خانم عصمت غریب رضا یزدی (1372) در پیشینه مبانی تقریبی تحقیق آمده همخوانی و هماهنگی دارد .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشپزخانه 22 اسلاید ارتعاشات در نانولوله هاى كربنى مقاله نظریه فردریک تیلور(frederick taylor) گزارش کاراموزی اداره برق منطقه ورامین پیشوا پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم