👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی

پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی

پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی

این پایان نامه از سه فصل با عناوین

فصل اول: پست مدرنیسم

فصل دوم: پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی

فصل سوم: آشنایی با چهار نقاش معاصر جهان

تشكیل شده است. در توضیح مطالب مورد بحث در صفحات آتی ذكر این مسأله الزامی است كه قرض من از انتخاب این موضوعات برای ارائه پروژه خود، به هیچ‌وجه این نبوده است كه هر كدام از عناوین طرح شده در این پایان نامه در بعد وسیع بررسی شود اگر چه سعی شده است كه مطالب در این خصوص تا حد امكان مطرح گردد اما واضح است كه پرداختن به هركدام از این مقولات جای بحث فراوان دارد.

 

                                 فصل اول

                                     پست مدرنیسم

غرش ملایم راه‌آهن خرناس ماشین بخار زوزة باد در میان سیمهای تلگراف، گویای این واقعیت است … كه مغزهای بزرگ زمان در بخش فیزیك، نه در بخش متافیزیك دركارند.

                                                                           « هیومیلر» 1

حركت به سوی مدرنیسم

غربی‌ها برای آنكه از قرون وسطی بگذرند و مقولات فكری و صورت زندگی قرون وسطایی را نفی كنند رنسانس را برپا كردند كه بازگشتی بود، به میراث كهن یونانی و رومی. جنبش‌های ادبی، هنری، علمی و فلسفی بعد از رنسانس هر یك در برابر مقولات قرون وسطایی به اصطلاح آنتی‌تزی گذاشتند و به این ترتیب تاریخ قرون وسطا جای خود را به تاریخ قرون جدید داد. انسان غربی در برابر تاریخ قرون وسطای خود آگاهانه وضع گرفت و كوشید تا آنرا با ملاك‌های نو خودارزیابی كند و در برابر ملاك‌ها و ارزشها و راه و رسم آن و ضع جدی بگیرد. و از آن نقطه عزیمتی بسازد. اما پای غربی‌ها، كه به جاهای دیگر دنیا باز شد مسأله صورت دیگری پیدا كرد: تمدن غرب تمام تمدن‌های دیگر جز خود را نفی كرد اما این نفی برابرنهادن آنتی‌تزی در برابر تز آنها نبود بلكه برافكندن مكانیكی آنها بود. غربی‌ها سرزمینهای مردمان متعلق به تمدنهای دیگر را به زور تصرف كردند و با زور و تحقیر و توهین خود، روح و جسم آن مردمان را بردة خود ساختند. غربی‌ها تمدن‌های دیگر را از ریشه كندند یا خشكاندند و مردم دارای تاریخ و تمدن و گذشته كهن را به مردم بی‌تاریخ بدل كردند و آنها را به نوعی به بدویت بازگرداندند.2

 

1 – زمین‌شناسی نامدار اسكاتلندی( 1856-1802)

2 – داریوش آشوری- ما و مدرنیت – ص6

فهرست مطالب

حركت به سوی مدرنیسم

نقدهای وارد بر مدرتیته:

از مدرنیته تا پست مدرن

پست مدرنیته

شكل‌گیری جامعه فراصنعتی در نیمه قرن بیستم

پلورایسم، ایسم‌زمان ما

                   پست مدرنیسم در هنرهای تجسمی

مؤلفه‌های پست مدرنیسم در هنرهای تجسمی

1-    ویژگی مكانی:

2-  كم‌دوامی و ناپایداری:

3- انباشتن:

4-  گفتمانی بودن:

5-  پیوندگرایی

تردید در جزمیات مدرنیته

فمینیسم

                     معرفی چهارهنرمند معاصر جهان

1-  مایك‌بیدلو و هنر نقل قول

2-  كارلوماریا ماریانی و پست آوانگادیسم

3- دیویدسالی- كارگردان صحنه‌های تجسمی

4-جنی هولزر ، هنرمند رسانه یی

فهرست اسامی و واژه ها

 

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات و چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنیدگی حرفه ای ,تنیدگی ارتباطی ،رضایت شغلی مقاله علل عدم تصریح به نامهای اهل بیت در قرآن کریم پروژه کارآموزی کارخانه شیشه کریستال پایان نامه بررسی آلودگی هوا تجربیات مدون دبیر جغرافیا جهت ارتقا رتبه شغلی