👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران دارای 25ص وبا فرمت پی دی اف

چكیده: TMBA

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یك نگاه كلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است .

علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود : 1 ) سرعت ، 2 ) سهولت و 3 ) امنیت روابط تجارتی .

به عبارت دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین

نمیگردید ، ناگزیر اسنادی با كاركردهای مناسبتر به وجود آمد.

در این مقاله به مفاهیم اسناد تجاری ، مزایای اسناد تجاری، اوصاف اسناد ، ظهرنویسی ،توثیق اسناد تجاری ،ماهیت

اسناد تجاری ، برات ، سفته ، چك ،اسناد در وجه حامل ،اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ،ضمانت و

انحلال اسناد تجاری پرداخته شده است.

اگر چه حق مطلب آنگونه كه شایسته است ادا نشده و جا دارد كه فرهیختگان این علم با نقد مطالب بر غنای آن

بیافزایند.

كلید واژه:

اسناد تجاری ،توثیق ، سفته ، برات ،چك ، ضمانت

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش مبانی نظری و پیشینه کانون های اصلاح و تربیت مقاله ایزولاسیون حرارتی شیوع سراسری نئو سوپرای کانیوم كاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن