👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی كتابداران شاغل در كتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی كتابداران شاغل در كتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان

تحقیق بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی كتابداران شاغل در كتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

تحقیق بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی كتابداران شاغل در كتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان در 28 صفحه ورد قابل ویرایش 

چكیده

این تحقیق با توجه به تحولات مداوم رشته كتابداری و در نتیجه تغییر نیازهای آموزشی كتابداران، به بررسی وضعیت نیروی انسانی و نیازهای مهارتی كتابداران شاغل در كتابخانه‌های دانشگاهی استان خوزستان پرداخته است. در این پژوهش، تعداد 172 نفر از كتابداران شاغل در كتابخانه‌های دانشگاهی استان خوزستان، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد در حال حاضر بیشترین دوره‌های مورد نیاز این كتابداران، فناوریهای نوین است و آنها برای اینكه خود را با این تغییر و تحولات حاصل از فناوریهای مدرن هماهنگ سازند و بتوانند بهترین و مفیدترین خدمات را در كمترین زمان ممكن به شكلی مطلوب ارائه دهند، باید در این زمینه‌ها آموزشهای لازم را ببینند؛ كه لازمه آن برنامه‌ریزی و تدارك این آموزشها توسط مسئولان ذی‌ربط می‌باشد.

كلیدواژه‌ها: كتابداران، كتابخانه دانشگاهی، آموزش ضمن خدمت، فناوری اطلاعات،

 

مقدمه

كتابخانه‌ها به عنوان حافظ و اشاعه دهنده دانش بشری در طول تاریخ همواره دستخوش تغییر و تحول بوده‌اند. آینده كتابخانه‌ها بویژه كتابخانه‌های دانشگاهی، در گرو همگامی و سازگاری با تغییرات جاری در دانشگاههای علوم كتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوریهای مربوط به آن است. این امر، مستلزم یادگیریهای مكرر و آموزشهای مستمر در حین كار می‌باشد. «چاتیما ساكنناد» آموزش در محیط كار را این‌گونه تعریف كرده است: «گستره‌ای از مفاهیم، فرایندها و فعالیتهایی كه كاركنان در محیط كار به دست می‌آورند. حاصل این یادگیری باید به توسعه دانش، مهارت، ارزشها، رفتارها و فعالیتهای كارمند در محیط كار بینجامد. قبل از اینكه درباره آنچه باید یاد گرفته شود بحث كنیم، باید بدانیم به چه مهارتهایی نیاز است و چه كسانی به این مهارتها نیاز دارند و چه كسانی باید این مهارتها را بیاموزند؟ این تحقیق در همین راستا و در سراسر كتابخانه‌های دانشگاهی خوزستان انجام شده است.

آزمون «مربع‌ كا» نشان داد ارتباط معنادار بین مدرك تحصیلی با تعداد دفعات شركت در دوره‌های تخصصی كتابداری، تعداد دفعات شركت در دوره‌های علوم تخصصی رایانه، تعداد دفعات شركت در دوره‌های نرم‌افزاری و تعداد دفعات شركت در دوره‌های بانكهای اطلاعاتی، فقط فرضیه‌های ارتباط بین مدرك تحصیلی با تعداد دفعات شركت در دوره‌های كتابداری و تعداد دفعات شركت در دوره‌های نرم‌افزارها تأیید می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند مقاطع تحصیلی بالاتر، تعداد دفعات بیشتری در دوره‌های كتابداری و دوره‌های نرم‌افزاری شركت نموده‌اند و این به مفهوم آن است كه رویكرد آشنایی با دوره‌های كتابداری و دوره‌ای نرم‌افزاری باید بیشتر معطوف به مقاطع تحصیلی بالاتر باشد تا امكان آن را داشته باشیم كه از تخصص تحصیلی شاغلان در كتابخانه‌ها در ارائه مطلوب‌تر خدمات استفاده نماییم.

در ادامه تحلیلهای پژوهش، فرضیه 1ـ12 الی 1ـ14 مطرح می‌گردد، كه برای بررسی آنها از تحلیل واریانس یك راهه استفاده گردیده است. نتایج به شرح زیر ارائه می‌گردد:

فرضیه فرعی 1ـ12. بین مدرك تحصیلی با اولویتهای نیاز به علوم پایه رایانه رابطه‌ای معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی 1ـ13. بین مدرك تحصیلی با اولویتهای نیاز به علوم كتابداری رابطه‌ای معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی 1ـ14. بین مدرك تحصیلی با اولویتهای نیاز به علوم فناوری اطلاعات رابطه‌ای معنادار وجود دارد.

 

بررسی میانگین اولویتهای نیازهای مهارتی در مدارك تحصیلی مختلف

جدول2، بررسی میانگین اولویتهای نیازهای مهارتی علوم پایه رایانه، اولویتهای نیازهای مهارتی علوم تخصصی كتابداری و اولویتهای نیازهای مهارتی علوم فناوری اطلاعات در مدارك تحصیلی مختلف را با استفاده از تحلیل واریانس یك دامنه نشان می‌دهد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک پاورپوینت آشنایی با آسانسورهای هیدرولیکی مقاله انواع تجارت الكترونیک بررسی رابطه میزان اعتقادات مذهبی و سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد داده های آماده اکسل برنج