👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عملكرد طرح تعمیم خدمات كتابخانه ای (جدول و نمودار)

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی عملكرد طرح تعمیم خدمات كتابخانه ای (جدول و نمودار)

بررسی عملكرد طرح تعمیم خدمات كتابخانه ای (جدول و نمودار)

بررسی عملكرد طرح تعمیم خدمات كتابخانه ای (جدول و نمودار)

چکیده

ایجاد امكان‌ دسترسی‌ مستقیم‌ به‌ خدمات‌ كتابخانه‌ها و بهره‌مندی‌ از خدمات‌ آنها به‌ عنوان‌ روش‌ پیشنهادی‌ برای‌ تكمیل‌ روش‌ «امانت‌ بین‌ كتابخانه‌ها»، حدود پنج‌ سال‌ پیش‌ از سوی‌ مركز اطلاعات‌ و مدارك‌ علمی‌ ایران‌ پیشنهاد و در قالب‌ «طرح‌ تعمیم‌ خدمات‌ كتابخانه‌های‌ تخصصی‌ به‌ افراد غیر عضو» طی‌ سال‌های‌77ـ1374 به‌ صورت‌ آزمایشی‌ به‌ مرحله‌ اجرا درآمد.

بر اساس‌ این‌ طرح‌، افراد زیر پوشش‌ می‌توانستند با ارائه‌ كارت‌ عضویت‌ در طرح‌، به‌ كتابخانه‌ها مراجعه‌ و از كلیه‌ خدمات‌ آنها در محل‌ استفاده‌ كنند و در صورت‌ نیاز با ارائه‌ كارتی‌ به‌ نام‌ كارت‌ امانت‌، كتاب‌ مورد نیاز خود را برای‌ مدتی‌ به‌ امانت‌ گیرند.

این‌ طرح‌ با زیر پوشش‌ قرار دادن‌190 كتابخانه‌ وابسته‌ به‌ 64 دانشگاه‌ و مؤسسه‌ پژوهشی‌ زیر پوشش‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌، كه‌ در مجموع‌ دارای‌212/391/5 جلد كتاب‌ بودند، تمهیداتی‌ را برای‌ دسترسی‌ مستقیم‌ حدود 772/36 دانشجوی‌ تحصیلات‌ تكمیلی‌ و 565/15 عضو هیئت‌ علمی‌ رسمی‌ و رسمی‌ آزمایشی‌ زیر پوشش‌ به‌ این‌ منابع‌ را فراهم‌ آورد كه‌ در مجموع‌، در طول‌ اجرا ی‌ آزمایشی‌، 020/19 جلد كتاب‌ در سطح‌ 148 كتابخانه‌، 54 دانشگاه‌ و موسسه‌ پژوهشی‌ موجود در 31 شهر كشور توسط‌179/7 دانشجوی‌ تحصیلات‌ تكمیلی‌ و 520 عضو هیئت‌ علمی‌ مورد استفاده‌ قرار گرفتند.

«تعمیم‌ خدمات‌ مستقیم‌ كتابخانه‌» راهكاری‌ است‌ كه‌ امكان‌ دسترسی‌ مستقیم‌ و بدون‌ واسطه‌ به‌ خدمات‌ و مجموعه‌های‌ كتابخانه‌ها را بدون‌ نیاز به‌ عضویت‌ دركتابخانه‌ها فراهم‌ می‌آورد. این‌ روش‌ كه‌ در كنار روش‌ «امانت‌ بین‌ كتابخانه‌ها»، استفاده‌ همزمان‌ از خدمات‌ و مدارك‌ علمی‌ موجود در كتابخانه‌های‌ مختلف‌ را تسهیل‌ و تضمین‌ می‌كند، مستلزم‌ طراحی‌ سیستمی‌ بود كه‌ تمهیدات‌ لازم‌ را برای‌ بهره‌مندی‌ مستقیم‌ از تمامی‌ خدمات‌ كتابخانه‌ها، از طریق‌ رویه‌هایی‌ هماهنگ‌ و استاندارد، فراهم‌ آورد. فراهم‌ آوردن‌ امكان‌ دسترسی‌ مستقیم‌ می‌توانست‌ بهره‌وری‌ كتابخانه‌ها را از جنبه‌های‌ زیر افزایش‌ می‌دهد (علیدوستی‌1375):

1) شعاع‌ خدمات‌ هر كتابخانه‌ تا سطح‌ كل‌ كشور افزایش‌ می‌یابد.

2) مدارك‌ موجود در هر كتابخانه‌ در سطح‌ كشور قابلیت‌ استفاده‌ می‌یابند.

3) محدودیت‌ خدمات‌ كتابخانه‌ها به‌ اعضای‌ خاص‌ از بین‌ می‌رود.

4) بدون‌ صرف‌ هزینه‌ خرید مدارك‌، منابع‌ كتابخانه‌ها ــ با امكان‌ استفاده‌ همزمان‌ از آنها ــ تقویت‌ و شكاف‌ بین‌ وضعیت‌ استاندارد و وضعیت‌ موجود در كتابخانه‌ها از طریق‌ كاهش‌ نیاز به‌ مجموعه‌های‌ پایه‌ در آنها كم‌ می‌شود.

5) وحدت‌ رویه‌ برای‌ استفاده‌ از خدمات‌ مستقیم‌ كتابخانه‌ها ایجاد می‌شود و سردرگمی‌ مراجعان‌ در دنبال‌ كردن‌ رویه‌های‌ مستقل‌ هر كتابخانه‌ به‌ صورت‌ جداگانه‌ از بین‌ می‌رود.

هدف‌ و فایده‌ این‌ بررسی‌

هدف‌ از بررسی‌ عملكرد این‌ طرح‌، تعیین‌ چگونگی‌ ارتباط‌ دانشگاه‌ها و موسسه‌های‌ پژوهشی‌ زیر پوشش‌ آن‌ از نظر تبادل‌ كتاب‌ با یكدیگر، با توجه‌ به‌ میزان‌ پراكندگی‌ آنها در سطح‌ شهرها، گرایش‌ موضوعی‌ و زبان‌ كتاب‌های‌ مبادله‌ شده‌، تراكم‌ میزان‌ مبادلات‌ در ماه‌ها، فصل‌ها و سال‌های‌ مختلف‌ اجرا، و میزان‌ خسارت‌های‌ وارد شده‌ در حین‌ اجرای‌ طرح‌ است‌.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری بهره وری نیروی انسانی تحقیق آماده نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری پروژه سازماندهی مدیریت پروژه گـزارش بازدیــد از تبریـز ارگونومی